Mơ thấy cháo lòng đánh số mấy đẹp nhất?

Mơ thấy cháo lòng đánh số mấy đẹp nhất?