Kép lệch gồm những con số nào

Kép lệch gồm những con số nào