e1baa3nh-45

minh họa cách Soi cầu tam giác giữa Giải đặc biệt + Giải bảy