e1baa3nh-48

hình minh họa Soi cầu tam giác giữa giải nhất và giải 3